Jürgen Partenheimer

Beijing - Nanjing | 2000
Jürgen Partenheimer. Crossmapping.
Concept: Dieter Ronte
Exhibition: Dieter Ronte, Christoph Schreier
Catalogue: Jürgen Partenheimer
Texts: Durs Grünbein, Alexander Kluge,Xu Hping,
Roger Goepper, Yuan Yunsheng, Sun Zhouxing,
Werner Schnell, Zhou Guoping, Liu Xiaochun,
Christoph Schreier, Antje v. Graevenitz, Li Jianguo
National Museum of Fine Arts, Beijing
15.1. - 30.1.2000

Nanjing Museum, Nanjing
29.2. - 20.3.2000
Düsseldorf: Richter Publishers, 2000
The Hague | 2000
Partenheimer. Architecture-Sculpture.
Concept: Franz W. Kaiser
Editor: Indofin Group
Texts: Franz W. Kaiser, Jürgen Partenheimer,
Job Roos, Miguel Fernandez Cid, Liu Xiaochun
Gemeentemuseum, The Hague
13.5. - 13.9.2000
Düsseldorf: Richter Publishers, 2000
Lisbon | 2000
German art after 1945. The Collection of the Kunstmuseum Bonn.
Exhibition and catalogue: Margarida Veiga, Volker Adolphs
Text: Christoph Schreier
Fundaçao Centro Cultural de Belem, Lisbon
25.2. - 16.4.2000
Ghent | 2002
Jürgen Partenheimer. La robe des choses.
Concept: Jan Hoet
Exhibition and catalogue: Rolf Quaghebeur, Eva Wittocx
Texts: Rolf Quaghebeur, Sun Zhouxing
S.M.A.K. Stedelijk Museum voor actuele Kunst, Ghent
22.6. - 8.9.2002
Ghent: Merz Editions, 2002
Dortmund | 2004
Jürgen Partenheimer. Gentle Madness.
Concept: Kulturstiftung Dortmund
Exhibition: Wolfgang E. Weick, Jürgen Partenheimer
Texts: Heinz Althöfer, Bazon Brock, Iris Benner,
Jürgen Partenheimer, Uwe Wieczorek
Museum am Ostwall, Dortmund
5.6. - 20.8.2004
Dublin | 2004
Joyce in Art
Exhibition and catalogue: Christa Maria Lerm Hayes
Royal Hibernian Academy, Dublin
10.6. - 28.8.2004
Dublin: Lilliput Press, 2004
Santiago de Compostela | 2004
A Arañeira - The cobweb. Works from the collection
Exhibition: Miguel Fernandez Cid
CGAC Centro Galego de Arte Contemporanea,
Santiago de Compostela
25.6. - 15.9.2004
São Paulo | 2004
Jürgen Partenheimer. Suave Locoura / Ghentle Madness
Pinacoteca Do Estado, São Paulo, 2004
Exhibition: Marcelo Araujo, Jürgen Partenheimer
Curator: Ivo Mesquita
Texts: Ivo Mesquita, Werner Schnell, Jam Thorn-Prikker,
Alberto Tassinari
Pinacoteca Do Estado, São Paulo
14.11. - 20.12.2004
São Paulo: Estação Liberdade, 2005
Dortmund | 2005
Munch Revisited. Edvard Munch and contemporary art.
Exhibition and catalogue: Rosemarie E. Pahlke
Text: Rosemarie E. Pahlke, Tracey Emin,
Jürgen Partenheimer, Sarkis etc.
Museum für Kunst und Kulturgeschichte, Dortmund
30.1. - 1.5.2005
Bielefeld: Kerber Publishers, 2005
Krems | 2005
Jürgen Partenheimer. The Visit.
Exhibition: Christina Lackner, Norbert Fleischmann
Galerie Stadtpark, Krems
30.1. - 11.3.2005
Rome | 2005
Jürgen Partenheimer. Roman Diary.
Exhibition: Wolfgang Blüher
Deutsche Akademie Villa Massimo, Rom
17.2. - 1.4.2005
Dresden | 2005
Jürgen Partenheimer - Artists Books.
Exhibition and catalogue: Thomas Bürger, Andrea Firmenich,
Maria Linsmann
Curator: Thomas Bürger Text: Maria Linsmann, Werner Hofmann,
Hank Hine
Buchmuseum der Sächsischen Landesbibliothek- Staats- und
Universitätsbibliothek
15.8. - 16.11.2005

Sinclair Haus, Bad Homburg
2.5. - 3.7.2005

Museum Burg Wissem, Troisdorf
26.9. - 14.11.2004
Köln: Wienand Publishers, 2004
Karlsruhe | 2006
Jürgen Partenheimer. Roma - São Paulo. Drawings.
Exhibition and catalogue: Klaus Schrenk
Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe
8.4. - 9.7.2006
Düsseldorf: Richter Publishers, 2006
São Paulo | 2007
Jürgen Partenheimer - São Paulo. Drawings.
Exhibition and catalogue: Klaus Schrenk
Pinacoteca do Estado de São Paulo
10.3. - 22.4.2007
Sils-Maria | 2007
Jürgen Partenheimer. Metaphysical Landscape.
Nietzsche-House, Sils-Maria
20.7.2007 - 20.06.2008
Basel: Benno Schwabe Publishers, 2007
Birmingham - Bonn | 2008
Jürgen Partenheimer - Discontinuity, Paradox & Precison.
Exhibition: Nigel Prince, Christoph Schreier, Jonathan Watkins.
Catalogue: James Langdon, Jürgen Partenheimer, Nigel Prince.
Text: Laymert Garcia dos Santos, Konstantinos Karachalios,
Nigel Prince, Christoph Schreier, Kevin Volans.

IKON Gallery, Birmingham
2.4. - 18.5. 2008

Kunstmuseum Bonn
21. 8. - 9.11. 2008
Zurich | 2008
Jürgen Partenheimer - Norden
Häusler Contemporary, Zurich
11.4. - 24.5. 2008
Zurich | 2008
Temperamente auf Papier
Häusler Contemporary, Zurich
20.11. 2008 - 14.2. 2009
Amsterdam | 2008
Van Kampen, Partenheimer,Uglow, Verhoef
Galerie Onrust Amsterdam
3.12. 2008 - 10.1.2009
Valchava | 2009
Jürgen Partenheimer - Mimesis-Return
Exhibition: Inge Blaschke
Catalogue: Inge Blaschke, Jürgen Forster
Text: Uwe Wieczorek

Museum Chasa Jaura Valchava
11.06. 2009 - 30.10.2009
Kiel | 2009
Jürgen Partenheimer - Xenia
Exhibition: Peter Thurmann
Concept: Petra-Maria Meyer, Jürgen Partenheimer

Kunsthalle zu Kiel
19.11. 2009 - 31.01.2010
Birmingham | 2009
Jürgen Partenheimer - The Brearley Project
Exhibition: Nigel Prince
Concept: Nigel Prince, Jürgen Partenheimer

IKON Gallery, Off Site, Birmingham
01.11. 2009 - 31.02.2010